Kan det lade sig gøre at kombinere forretningsudvikling og socialt ansvar?

Sustainable Development Goals (SDG)

I 2015 vedtog FN de 17 verdensmål (SDG) med henblik på at udrydde fattigdom, beskytte planeten og skabe velstand for alle. Årsagen til, at vi i Bedre Indtjening sætter fokus på CSR og bæredygtighed er fordi vi kan se, at der er behov for at vise vejen til, hvordan alle virksomheder kan gøre en forskel. Vi synes det er lidt bekymrende, at vi et godt stykke inde i 2019 oplever, at verdensmålene først er begyndt at blive noget vi for alvor taler om nu – fire år efter de blev vedtaget. Der er brug for at øge hastigheden og styrke implementeringskraften og det skal vi deltage i.

SDG i Bedre Indtjening

Vi vil i praksis påvirke verdensmålene ved, at vi i alle projekter ude hos kunderne vil presse kraftigt på for, at der tages et aktivt valg i forhold til implementering af konkrete indsatser i forhold til målene. Vi vil gøre det ved at vise kunderne helt konkret, hvordan de kan gøre det uden det koster penge, men tværtimod er en vækst og indtjeningsmulighed. Vi vil anvise, hvad kunden skal gøre mere eller mindre af, helt inde i maskinrummet for at de gør en forskel – uden det står i vejen for de andre ønsker virksomheden har for deres måde at arbejde på. Vi vil gøre kraftigt opmærksom på, at omverdenen allerede nu stiller øgede krav til bæredygtighed og socialt ansvar.

Ved at indtage positionen som ”SDG Ambassadører” understøtter vi ambitionen om at bygge bro mellem globale mål og lokal handling.

Det er vigtigt at understrege, at der er mange måder at tage ansvar for virksomhedens aftryk ift. CSR og bæredygtighed. Vi er derfor ikke fortalere for, at virksomheder, der er godt i gang, skal til at sadle helt om, hvis de ikke lige arbejder indenfor SDG universet. Verdensmålene er dog en genvej til at arbejde struktureret med sin indsats.

CSR i globale mega-virksomheder

Novo Nordisk introducerede den tredobbelte bundlinje i 2004 efter en ændring af virksomhedens vedtægter. Herefter fremgik det, at ”virksomheden vil tilstræbe at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, miljømæssig og socialt ansvarlig måde”.

Kilde: novonordisk.dk

Hvis man besøger novonordisk.com, der er koncernens internationale hjemmeside, vil man finde, at menupunktet ”Sustainable business” får lige så meget opmærksomhed som f.eks. informationer om forskningsindsatsen og arbejdet med at skabe gode produkter til patienterne.

Virksomheden producerer kun én årsrapport, hvor alle informationer om de tre bundlinjer rapporteres integreret. Dette gør Novo Nordisk for at signalere, at det er en samlet indsats, der ligger bag det skabte resultat.

Novo Nordisk er et interessant eksempel, fordi de var blandt ”first moverne” i Danmark i forhold til at arbejde med bæredygtighed og de startede længe før det blev moderne at tænke CSR ind i sin måde at drive virksomhed. Deres status som foregangsmænd har betydet, at FN har inviteret dem til at medvirke i udformningen af de 17 verdensmål.

CSR i SMV-virksomheden

Bedre Indtjenings målgruppe er SMV-virksomhederne. Derfor er vi meget optaget af at vise vejen for denne størrelse virksomheder i forhold til verdensmålene. Til gengæld er der også klart flest af de mindre virksomheder, så det giver mulighed for en bred indsats med mange forskellige måder at skabe værdi på.

Mange mindre virksomheder har den opfattelse, at CSR er noget der koster penge og står i vejen for hverdagens opgaver i driften. Det er nemt at forstå, at den travle virksomhedsejer kan føle det overvældende også at skulle til at tænke på klima, miljø, ligestilling og mange andre ting.

Vi tror på, at SMV-virksomheder har brug for at arbejde med CSR og bæredygtighed af flere årsager:

  • Det er en vækstmulighed
  • De kan gøre en enorm forskel
  • Kunderne kommer i stigende grad til at forlange det

Ved at integrere bæredygtighed som en måde at tænke på når virksomheden lægger planer og eksekverer strategi kan virksomheden gøre en forskel uden det trækker på ressourcerne.

Ledelse med verdensmålene

For at undgå, at verdensmålene opleves som en forhindring, er det vigtigt, at man følger fem grundlæggende principper:

  • Bevidst
  • Ambitiøst
  • Konsistent
  • Tværfaglige samarbejder
  • Målbart

Arbejdet med verdensmålene skal altså som alt andet strategisk arbejde være forankret i topledelsen og blive en del af handlingsplanerne.