Bedre Indtjenings ”why”

De fleste som har stiftet bekendtskab med forretningsudvikling har talt om en virksomheds ”why”. Hvad er det virksomhedens eksistensberettigelse? Hos #bedreindtjening har vi taget vores egen medicin: “Vores kunder får bedre indtjening og bidrager til en bedre verden. Vi skaber robuste virksomheder med bedre indtjening og vi hjælper vores kunder med at bidrage til en bedre verden.

Nej til de skrubbeløse og ikke-kommercielle

Hvad betyder det så? Det betyder for det første vi ikke arbejder ikke for skruppelløse virksomheder, der ikke tjener samfundet, f.eks. narkohandlere, selskabstømmere, bolighajer, våbenhandlere osv. Det betyder også at vi ikke arbejder for ikke-kommercielle organisationer uden indtjening, f.eks. NGO’er, som i praksis skal lever af donationer. De fleste virksomheder bidrager til samfundet med f.eks. at skabe arbejdspladser, uddannelse, levere gode produkter, betale skat. Nogen gør det uden at tænke over det, mens det for andre er et bevidst valg. I nedenstående figur har vi illustreret hvordan #bedreindtjening og #bedreverden hænge sammen – vi vil bevæge vores kunder fra felt 2-4 mod 1.

Figur: formål med virksomhed

Figur: formål med virksomhed

#Bedreindtjening strider IKKE mod en bedre verden

Nogen vil måske indvende at de to ting strider mod hinanden – og det gør de måske også nogen gange*. Men der findes mange eksempler på initiativer som er rentable, samt eksempler på forretningsmodeller som er bygget på en #bedreverden. 

Rentable initiativer til en bedre verden

Mange virksomheder foretager investeringer for at reducere de løbende driftsomkostninger og ressourceforbrug for at blive mere konkurrencedygtige. Den øgede produktivitet bidrager positivt til samfundsøkonomien og det mindre ressourceforbrug kan have positivt afkast på miljø og klima. Når en transportvirksomhed f.eks. bruger additiver der reducerer brændstofforbrug og træner chauffører i miljørigtig kørsel, så er det eksempler på dette. Det samme gælder hvis man genbruger ressourcer og tjener penge på det. Der er f.eks. voksende marked for køb- og salg af f.eks. byggematerialer, computere m.m.

Differentiering med bedre verden

Ud over det direkte afkast på investeringer, så kan initiativerne også bruges til at differentiere en virksomhed overfor kunderne. Det samme kan det hvis man vælger leverandører der differentierer sig på f.eks. brug af certificeret træ, kontrollerede arbejdsvilkår, miljø. Gå bare en tur i Ikea og se hvor gode de er til at fortælle om deres initiativer. 

Når man bruger #bedreverden til at skille sig ud er det naturligvis vigtigt at man mener det og at det er troværdigt. Skiller man sig som SMV’er ud, så bør man naturligvis fortælle dette til kunder, medarbejdere m.m., med den positive effekt det har på indtjeningen. 

Forretningsmodeller og produkter baseret på bedre verden

Nogen forretningsmodeller er baseret på en #bedreverden. Eksempelvis AirBnB (bygninger) og Rockwool (varme), der hjælper med at udnytte knappe ressourcer bedre, men samtidig opnår god indtjening. Bemærk at det for AirBnB er en innovativ forretningsmodel som efterfølgende er kopieret til andre brancher, f.eks. go-more, mens det for Rockwool er et innovativt produkt.   Masser af små start-ups prøver at finde forretningsmuligheder i verdens problemer – både via nye produkter, men også forretningsmodeller.

_____________________________________________________________________

* f.eks. hvis man som virksomhed støtter et godgørende formål uden reklameværdien overstiger beløbet man støtter med