Hvordan kan virksomheden opretholde et beredskab i forhold til at reagere på en afmatning og dermed blive mere robust?

Beredskab

I det daglige arbejde med robustheden er det vigtigt, at virksomhedens ledelse styrker sin evne til følgende tre discipliner, der er en del af ’Beredskab’

  1. Overvågning
  2. Beslutning
  3. Eksekvering

 

 

Overvågning

Medierne flyder over med budskaber, som virksomhedsejeren skal tage stilling til. Det er derfor vigtigt at starte med at erkende, at der vil være nogle signaler man overser og at det ikke er muligt at opbygge en fuldstændigt præcis scenariemodel. Mindre kan også gøre det og ved at fokusere på færre indikatorer og følge disse tæt vil man kunne udvælge, hvornår det er tid til at reagere med henblik på at gøre virksomheden robust.

Hvilke indikatorer, der skal overvåges, afhænger af virksomhedens situation, marked og en række andre faktorer. Indikatorerne bør tage udgangspunkt i virksomhedens grundlæggende strategiske arbejde og vil kunne findes i SWOT-analyser, risikoprofil og andre værktøjer.

Beslutning

Som en del af tilrettelæggelsen af sin robusthedshandlingsplan skal ledelsen på forhånd have taget stilling til, hvilke beslutninger et givet scenarie udløser. Hvis man f.eks. overvåger tre indikatorer og de begynder at vise et bestemt scenarie, så skal organisationen være klar til at iværksætte en række initiativer, som organisationen er forberedt på.

En virksomhed kan f.eks. være eksponeret i forhold til en nedgang i aktiviteten i byggeriet og vælger tre-fire indikatorer på, at dette er ved at indtræffe. Handlingsplanen skal så indeholde initiativer til, så tidligt som muligt, at afværge effekterne af afmatningen. Hvis man f.eks. som byggefirma er underleverandør til store ejendomsudviklere kan man dreje sit fokus mod vedligeholdelse i den private bygningsmasse.

Eksekvering

Når planen rulles ud, så skal der etableres tværorganisatoriske aktionsteams, der kender deres roller, ansvar, opgaver og mål. De skal iværksætte en række forudbestemte initiativer og begynde at måle effekten af disse initiativer. Herefter overgår man til en mere agil tilstand, hvor de efterfølgende initiativer bestemmes af udfaldet af den første aktion.

For at blive i eksemplet ovenfor, skal markedsføringen målrettes mere mod private og sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til den hidtidige markedsposition skal skærpes. Det kan være i form af kreditforsikring, factoring, reduktion af antallet af opgaver indenfor nybyggeri og naturligvis reduktion af omkostningsbasen i virksomheden.