Robuste virksomheder trives med forandringer. Vi har i de seneste måneder skrevet om hvordan vi i #bedreindtjening bidrager til en #bedreverden. Og vi har skrevet om hvordan det at arbejde med Den robuste virksomhed understøtter dette. 

En af de ting som kendetegner den robuste virksomhed, er at den er i stand til at håndtere eksterne forandringer. Man er i stand til at identificere risici samt håndtere afdækning. Man er også i stand til at udnytte de muligheder forandringer giver. Men hvad er eksterne forandringer – vi kan groft sagt opdele de to grupper – de universelle og de specifikke. 

Universelle eksterne forandringer

Generelt kan man sige ting der er kommet for at blive og kan påvirke alle på en eller anden måde – på godt og ondt. Universelle forandringer kan opdeles i to grupper: 1) Teknologiske kvantespring, f.eks. hjulet, forbrændingsmotoren, el, computer, internet osv..  2) Samfundsomvæltninger, f.eks. indførsel af borgerrettigheder, ligestilling, krige osv. Ofte er der en sammenhæng – industrialiseringen skabte f.eks. store samfundsomvæltninger i form af en vandring fra land til by. 

Skulle vi pege på nogen eksterne forandringer, som rammer virksomheder indenfor den nærmeste fremtid, så er der én megatrend som har potentiale til at forandre alt: klima. Man bliver ganske enkelt som virksomhed nødt til at forholde sig til klima rent strategisk af mange årsager. Hvad betyder det ift. kunder at målinger viste at over 35% af befolkningen i Danmark mente at klima var det vigtigste tema i den seneste folketingsvalg? Hvad betyder det ift. omkostninger? Hvad betyder det ift. en selv – kan man stå inde for det man gør? 

En lignende trend er FN’s 17 verdensmål som har stort momentum og har dermed potentiale til at blive en megatrend. Måske er der et af de 17 verdensmål som er særligt relevant for ens virksomhed og som man kan være med til at understøtte. Det er vigtigt at det er troværdigt. Man bør ikke promovere sig hvis man ikke 1) mener det og 2) kan leve op til det.  

De sidste års tid har den stået på handelskrig mellem USA og Kina. Noget tyder på den kan afblæses, men potentiale til at skabe økonomiske krise og det er vigtigt at forholde sig til hvad det betyder for muligheder og trusler f.eks. er det en mulighed når konkurrenter får pålagt told. 

Specifikke eksterne forandringer

Specifikke eksterne forandringer er smallere end de universelle – de kan være meget smalle og kun ramme ens egen virksomhed – f.eks. en ny lokalplan eller de kan være bredere f.eks. branchespecifikke.  

Regulering er ganske udbredt i vores land, f.eks. har ændringer af bilafgifter påvirket brugtbilsbranchen meget de senere år, og i en lang årrække af regulering af bankerne efter finanskrisen har medført konsolidering i den branche. I den kommende tid kunne der f.eks. komme branchespecifik regulering relateret til klima i landbruget og transportbranchen. 

En anden kan være mangel på arbejdskraft i ens branche. Det begrænser måske ens vækst, men det begrænser potentielt også de konkurrenter underlagt samme mangel.  

Værktøjer for din virksomhed

Vi har nu givet eksempler på hvordan man identificerer potentielle og igangværende forandringer. Hvordan arbejder man med forandringer i ens virksomhed? Man bør også sætte dem i kontekst af ens virksomhed. Hvad betyder forandringerne for min forretning overordnet og hvad betyder de for en personligt ift. hvorfor man driver virksomheder? Hvad betyder forandringen for ens kunder, medarbejdere, leverandører, partnere og konkurrenter?  Betyder forandringerne noget specifikt for omkostninger og indtægter?  Hvordan bygger man bro fra eksterne forandringer til de interne forandringer, der skal til for at virksomheden kan fortsætte med at være robust i en verden med højt forandringstempo?

Hos #bedre indtjening bruger vi den klassiske SWOT analyse og forretningsmodeller ift. at identificere og håndtere forandringer. Som værktøj til at håndtere trusler arbejder vi med en mere detaljeret risikoanalyse, som er baseret på sandsynlighed, konsekvens og risikoafdækning. Vi råder over en række stærke metoder og værktøjer til at udøve forandringledelse internt i virksomheden.