Case: Professionel bestyrelse i Würtz Gruppen

Vi valgte i starten af 2019 at professionalisere vores bestyrelse i Würtz, fordi vi ønskede støtte til at realisere vores ambitioner. Vores revisor og flere erfarne forretningsfolk anbefalede en professionel bestyrelse – og det har vi bestemt ikke fortrudt. Troels fra Bedre Indtjening er et af de tre bestyrelsesmedlemmer, som vi fik ind i bestyrelsen, og han har bl.a. gjort meget for at effektivisere vores administration og få indsigt i vores forretning samt hjulpet os med en klar strategi og et fokus på udvikling.

Vores bestyrelse har betydet, at vi som virksomhed har udviklet os i alt, hvad vi gør.  Vi har forbedret vores administration – fra tilbudsberegning til bogholderi og økonomistyring. Det har gjort os mere effektive, og vi har, via rapportering og budget, fået en hel ny indsigt i vores forretning. At vi har 100% styr på den del betyder, at vi er en bedre og mere attraktiv samarbejdspartner for vores kunder og leverandører samt, at vi kan tage bedre beslutninger.

En af de største gevinster ved en bestyrelse er, at vi får fokus på udvikling. Som ejerledere havde vi før ofte fokus på det daglige, men bestyrelsesmøderne og det årlige strategiseminar skaber mål og værktøjer for at vi får det lange lys på og hele tiden udvikler os. Endelig er de langsigtede beslutninger og strategien gennemarbejdet, så vi tager bedre beslutninger.

Bestyrelsen stiller krav til os som ledelse og ejere. Det betyder, at vi gennemfører vores planer og at vi udvikler os enormt som ledere og som forretningsfolk.

Udadtil har bestyrelsen betydet øget troværdighed. Helt konkret har det betydet, at vi har styrket vores kapital med en ny og samarbejdsvillig bank, så vi har kunnet realisere vores vækst og håndtere langt større projekter, end vi før kunne.

I det daglige har vi adgang til specialistviden og erfaring. Vi kan i fuld fortrolighed ringe og få gode råd hvilket betyder, at vi tager langt flere gode og velovervejede beslutninger samt gør os til bedre ledere. Når vi skal prøve noget nyt, som man ofte gør som vækstvirksomhed, så er vi trygge ved det, fordi vi har drøftet med nogen, der har prøvet det eller ser det fra en anden vinkel.

Vi vil til enhver tid anbefale andre ambitiøse virksomheder at få en bestyrelse eller et advisory board. Det er blandt de bedste investeringer, man kan foretage sig.

Louise Würtz, Partner

Rene Würtz, Partner og direktør