Hvilke egenskaber kendetegner en virksomhed, der er robust og rustet til at imødegå den kommende afmatning?

Signaler på en forestående afmatning

Gennem de sidste tre-fire måneder har jeg sagt til alle i mit netværk, at ”krisen kommer”. Det er jo aldrig noget populært budskab, men det gør det ikke mindre vigtigt.

Hvad er det så, der har fået mig til at tro, at vi går mod dårligere tider?

 • Væksten i Tyskland er bremset op
 • Brexit er nært forestående
 • Handelskrig mellem USA og Kina
 • Lang periode med negativ rente
 • Væksten i beskæftigelsen er fladet ud
 • Forbrugertilliden i USA er den laveste i tre år
 • Forskellen i renten mellem den to-årige og 10-årige statsobligation er 0
 • Vi er i den længste periode med uafbrudt vækst i 50 år

Det er altså ikke et enkelt signal, der taler for en afmatning af økonomien. Det er mængden af signaler, der hver især er stærke konjunkturindikatorer, der gør det sandsynligt, at vi står overfor en afmatning.

Robusthed i tider med afmatning

Den ansvarlige virksomhedsleder vil forberede sin virksomhed mod at blive unødigt hårdt påvirket af en afmatning. 

Her er vores bud på en række vigtige faktorer, som virksomheden skal have planer for og træne:

 • strategi 
 • forretningsmodel – kunder og produkter
 • Ledelse & Organisation, 
 • Medarbejdere og partnere
 • Økonomi
 • Digitalisering og processer

Strategi

En robust virksomhed bestemmer sin egen retning på baggrund af bevidste valg og fravalg. Det kan være beslutninger om prismodel, differentiering, geografi, segmentering med mere. I arbejdet med at styrke robustheden er det vigtigt, at strategien enten defineres eller revurderes.

Forretningsmodel – kunder og produkter

Forretningsmodellen og strategien er fundamentet for en virksomhed, der er klar til afmatning. Ved at skabe klarhed om forretningsmodellen opnår virksomheden et stærkt formål og indsigt i kernekompetencerne, kundesegmenter og kundetyper, værditilbuddet og hvordan værdien demonstreres.

Ledelse

Afmatning fører ofte tvetydighed og hurtige forandringer med sig. Når virksomheden har et stærkt formål, kan den ruste sig til krise, ved at delegere autonomi til medarbejderne, så beslutningerne i størst mulig grad tages decentralt og tæt på kunden. Delegering af autonomi og beslutningskompetence giver ledere og ejere større mulighed for at arbejde strategisk og langsigtet, fremfor at være dybt involveret i den daglige drift.

Organisation

I en robust virksomhed arbejder man kontinuerligt på at være en bevidst udviklende organisation, hvor hierarkier undgås og organisationen holdes så flad som muligt. Der stræbes ikke efter status-quo og fejl anses for en lærings- og udviklingsmulighed. Der er en høj grad af tillid og kulturen skabes af alle.

Medarbejdere

En alvorlig trussel mod en virksomheds robusthed er en høj medarbejderomsætning. Virksomhedens kernekompetencer bliver udvandet, hvis man hele tiden får nye medarbejdere ind, der skal bruge tid på at blive produktive og forstå kultur og kunder.

Det er derfor vigtigt at ansætte godt og onboarde godt. Brug tilstrækkelig tid til at vælge den rigtige medarbejder og sørg for at udarbejde et solidt introduktionsforløb, så medarbejderen bliver fastholdt i jobbet.

Partnere

I mange virksomheder afhænger virksomhedens slutprodukt af et samarbejde mellem virksomheden og en eller flere strategiske partnere. Det er f.eks. meget udbredt indenfor håndværk, hvor et projekt bliver til i et samspil mellem flere forskellige håndværksfag. Disse partnere skal levere den samme gode kvalitet som virksomheden selv og de skal også være robuste, så de ikke pludselig bliver udfordret af en afmatning. Vælg partnerne med omhu. Det er vigtigt at acceptere, at strategiske partnerskaber kræver en løbende indsats for at vedligeholde relationen.

Økonomistyring

En robust virksomhed har brug for et stærkt kapitalgrundlag, der er tilstrækkeligt til at eksekvere forretningsmodellen og udvikle virksomheden. Hvis virksomheden har et svagt kapitalgrundlag vil det tage ledelsens fokus, begrænse handlefriheden og reducere evnen til at levere produkter og ydelser. I relation til robusthed er evnen til at skalere kapaciteten ned også afgørende. 

For at være robust skal man have indsigt i sin forretning, og der skal ske en løbende opfølgning på målsætninger og budgetter. Virksomheden skal vide, hvilke produkter og kundesegmenter man tjener penge på, så man kan fokusere ressourcerne.

Der skal altså være klarhed om den økonomisk motor. Indtjeningsmodellen og prissætning skal løbende justeres og skal være baseret på kalkuler og analyser i modsætning til, at det ofte sker på baggrund af en mavefornemmelse i gode tider.

Digitalisering & processer

En effektiv og robust virksomhed har sikret sig et effektiv flow i driften af virksomheden med digitale værktøjer og processer. Der er en naturlig grænse for en virksomheds robusthed, hvis der sker mange overdragelser internt i virksomheden og ordreflowet er papirbaseret eller på anden måde analog. Analoge processer gør det umuligt at automatisere og involvere kunden i værdiskabelsen.

Vi mener også at ledelsen har et beredskab i form af overvågning, beslutning og eksekvering. Mere om det i vores næste blogindlæg.