Vi har i en række artikler talt om robuste virksomhederog #bedreverden. Transport er en af de brancher #bedreindtjening satser på, da @troels har en lang baggrund fra transport. Transportbranchen skiller sig ud ved både at være en af hovedområderne ift. klima, men også en branche som har stort potentiale for digitalisering, bl.a. ifølge det digitale vækstpanel.

Økonomisk indsigt

Uanset om hvad og hvordan der transporteres, så kendetegnes transport ved at have en relativ stor aktivmasse i form af f.eks. biler, lastbiler, busser, skibe, fly osv. Det betyder at viden og indsigt om forretningen er afgørende for at kunne prissætte ydelserne optimalt. Den store aktivmasse kan være særlig følsom overfor store ændringer i efterspørgslen, som f.eks. blev Verdens containerrederier blev ramt af en ubalance mellem verdenshandel og kapacitet på markedet. Det er derfor afgørende at man arbejder med at få fleksibilitet i kapaciteten og følger med i markedet.

Den samme kapacitet kan også være følsom overfor teknologiske kvantespring. Banebrydende ny teknologi, f.eks. noget der medfører lave omkostninger pr. km. for en lastbil, kan reducere værdien af eksisterende lastbiler. Transport kan også blive ramt af businessmodel innovation. F.eks. er Flixbus på kort tid blevet et førende busselskab uden at eje busser, hvilket f.eks. i Danmark både har haft betydning for fjernbusselskaber, bl.a. som en forretningsmulighed, men også for DSB som har tabt kunder.

Forretningsmodel: Produkt og kunder 

Differentiering af transport kan være svært. Pris har derfor tendens til at blive den dominerende parameter. I ren priskonkurrence er omkostninger afgørende og fokus bør derfor være på at optimere ressourcer. Alt efter forretningsmodellen kan det bestå i at optimere udnyttelsesgraden af busser, lastbiler og bygninger, samt effektiviteten af medarbejdernes tid, brændstofeffektivitet. 

Differentiering er dog mulig. Hvad anden værdi kan man skabe for kunden ud over klassiske som pris, leveringstid og leverancesikkerhed? Man kan f.eks. overveje om der er smarte løsninger via teknologi, der kan hjælpe ens kunder med nemmere administration via systemintegration. Eller hvad med en fragtmand, der bevidst prøver at matche tunge varer med lette varer så lastbilerne udnyttes maksimalt? En sidste mulighed er differentiering via #bedreverden– mere om det nedenfor.

Styr på maskinrummet

For at opnå den nødvendige effektivitet skal være styr på maskinrummet. Dvs. ledelse, kompetente medarbejdere, gode partnerskab samt disciplin til at holde fast i veldefinerede processer og strategi. 

En vej til effektivitet kan være digitalisering. Analyser viser at transportsektoren har stort potentiale for digitalisering, bl.a. det digitale vækstpanel. Det giver bl.a. mulighed for at få lavet en digital vækstplan på fordelagtige vilkår, hvilket #bedreindtjening kan hjælpe med. Og med enhver form for digitalisering kræves der også en gennemgang af processer og arbejdsgange. 

#bedreverden

På nogen områder er nul-emission allerede muligt, f.eks. er der kommet el-busser i flere danske byer det sidste års tid, men på andre områder er det ikke realistisk på den korte bane. Det betyder ikke at man ikke kan reducere udslip og omkostninger. Via bedre planlægning, mere indsigt og teknologi er det muligt at ressourceoptimere (løn, kapacitet, brændstof) og effektivisere. Det har større virksomheder gjort i en årrække, men mindre virksomheder kan opnå det samme. 

Transportsektoren er en af de brancher hvor klima er ekstra meget på dagsordenen. De transportvirksomheder, der først omkostningseffektivt evner at knække koden til at skabe et mindre CO2-aftryk, har en potentiel stor konkurrencefordel. Dels gør klimaspørgsmålet at kunder potentielt vil betale mere for det samme. På den lange bane kommer hele branchen til at ændre sig, men der findes eksisterende muligheder.