Robusthedsforløbet

Bedre Indtjenings robusthedsforløb er designet til at identificere SMV virksomheders primære sårbarheder og derefter styrke disse. Det er et intenst forløb tilrettelagt med henblik på hurtig effekt og langsigtede gevinster. Robusthedsforløbet kan være kvalificeret til støtte af Industriens Fond som en del af projektet Viden i Anvendelse.
Støtten betyder, at kvalificerede industri- og teknologivirksomheder kan få rådgivningsforløbet gratis.

robusthedsmodellen

Virksomhedens forretningsmodel er rygraden, der definerer de enkeltdele virksomheden består af:

 • Why
 • Who
 • What
 • How
 • Which

Under punktet Kunder og Produkt går vi i dybden med kundegrupper, kundetyper og virksomhedens værdiskabelse overfor kunderne.

Under ledelse og organisation arbejder vi med etablering af mål, handlingsplaner og sætter struktur på den daglige, ugentlige og månedlige opfølgning på de strategiske planen Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Under dette punkt laver vi en kompetenceafklaring og støtter virksomheden i at implementere en balance mellem den autonomi ledelsen afgiver og den autonomi medarbejderne er i stand til at tage Processer og effektivitet handler blandt andet om digitalisering, automatisering og løbende forbedringer af virksomhedens måde at udføre de værdiskabende handlinger på Vi behandler alt fra den basale økonomistyring til indsigt i forretning og indtjeningsevne.

Vi håndterer også kapitalbehov, kapitalfremskaffelse og investeringsovervejelser, samt virksomhedens økonomiske strukturer ift. arbejdskapital og skalerbarhed. Hvis du vil høre om Robusthedsforløbet, så udfyld formularen herunder.

Hvis du vil høre om Robusthedsforløbet, så udfyld formularen herunder:

Bedre Indtjenings robusthedsforløb indebærer et gratis screeningsforløb, der er designet til at identificere en virksomheds primære sårbarheder og og derefter styrke disse indenfor seks temaer:

 • Forretningsmodel
 • Kunder og produkt
 • Ledelse og organisation
 • Medarbejdere
 • Processer og effektivitet
 • Økonomi

På baggrund af en test finder vi frem til, hvilke områder, der skal være fokus på og gennemfører forløbet ud fra testens resultat og vores øvrige analyser af virksomhedens behov.Robusthedsforløbet er støttet af Industriens Fond som led i indsatsen genstartNU.dk. Støtten betyder, at robusthedsforløbet i en periode udbydes gratis til små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Robusthedsforløbet består typisk af 50 timers indviduel rådgivning fra Bedre Indtjening. Forløbet tilpasses desuden på baggrund af en grundig screeningsproces, der består af test og individuelt møde, så det hele kommer til at passe til den enkelte virksomheds behov.

Forløbet er intenst og tilrettelagt med henblik på at være effektivt og give hurtig effekt, samt naturligvis også at skabe langsigtede gevinster.

Tag testen her