Bedre Indtjening fortsætter temaet om den robuste virksomhed eller mere præcist modsætningen: en skrøbelig virksomhed. Skrøbelige virksomheder som har større sandsynlighed for at gå konkurs i en kommende krise. Og undgås konkursen, får de ikke realiseret potentialet i indtjening. 

Identificer en skrøbelig virksomhed

Spørgsmålet er hvordan man kan identificere om ens virksomhed er skrøbelig. Og om der kan gøres noget ved det. Investorer og kreditorer ser efter nøgletal for at identificere risikable virksomheder. Som virksomhedsejer har du langt mere information til rådighed og burde derfor kunne se problemerne i tide. Og gøre noget ved det. Når vi tester om en virksomhed er skrøbelig, så ser vi på 6 indikatorer

Manglende økonomisk overblik

Det er nok åbenlyst at en skrøbelig virksomhed ikke er en pengemaskine. Men ud over svag indtjening og presset kapital, så er der flere andre indikatorer. Typisk er der mangel er overblik og indsigt – at man ganske enkelt ikke følger op på resultater og kapital, samt at man ikke ved hvilke kunder, produkter, medarbejder og ressourcer som skaber indtjening – eller det modsatte. Man har næppe heller indsigt i arbejdskapital – kan man reelt øge sin omsætning uden at det kræver finansiering.  Manglen på indsigt gør det vanskeligere at tage oplyste beslutninger f.eks. ift. at fokusere ressourcer mod #bedreindtjening eller forbedre prissætningen.

Illoyale kunder og svage produkter

En skrøbelig virksomhed har tendens til at konkurrere på pris uden at være den mest effektive på markedet. Produkter eller ydelser er kun i ringe grad differentieret og skaber ingen særlig værdi for kunden der ikke kan opnås på mindst samme niveau andetsteds. De kunder der vender tilbage, gør det fordi de kan få produkterne billigt – ikke fordi virksomheden kan noget særligt. 

For lidt fokus på kompetencer og medarbejdere 

Medarbejdere har ikke tilstrækkeligt kompetenceniveau og de personlige evner der skal til for at de selvstændigt kan levere det som forventes. Det gælder både nyansatte og ansatte som har været længere tid i virksomheden. Der arbejdes ikke systematisk med at introducere nye medarbejdere eller med efteruddannelse målrettet virksomhedens behov.  Der kan være tendens til stor medarbejderomsætning og højt sygefravær. 

For meget chef og for lidt ledelse

Ledelsen i en skrøbelig virksomhed kan sagtens have masser af gode egenskaber og kompetencer – fra fagligt dygtig, hårdtarbejdende, god sælger eller nytænkende. Tegn på skrøbeligheden findes i de ledelsesmæssige valg. F.eks. ift. medarbejderne med central styring, fokus på kontrol, lille grad af åbenhed samt at ledelsen indgår i den daglige drift. 

Ift. partnere og leverandører gælder at de betragtes mere som modparter, end som samarbejdspartnere. På samme måde som med medarbejdere udskiftes partnerskaber ofte og graden af gensidig tillid er lav. 

Manglende arbejdsgange og svage systemer

3 ting mangler typisk for en skrøbelig virksomheds arbejdsgange og systemer: dokumentation, disciplin og sammenhæng. Det kan være fra alt til bogholderi, debitorstyring, sagshåndtering, kvalitetssikring, osv. Man mangler altså:

  • Dokumentation, dvs. beskrivelse af hvordan arbejdsgange udføres
  • Disciplin, dvs. arbejdsgangene bliver ikke udført
  • Sammenhæng, dvs. der er ikke tænkt hvordan arbejdsgange passer sammen.

En skrøbelig virksomhed kan opnå god kvalitet og en grad af styr på tingene. Men det vil det ofte skyldes kompetencer og hårdt arbejde fra enkeltpersoner. Den robuste virksomhed opnår det samme fra en velsmurt maskine – og dermed understreges skrøbeligheden ift. enkeltpersoner.

Manglende mening med virksomheden

En skrøbelig virksomhed har sjældent nogen klar strategi eller en stærk forretningsmodel. Hvem har tid til at arbejde med udvikling, når hver dag er en kamp for at få enderne til at hænge sammen? Kan man som virksomhedsejer reelt sige hvorfor man driver sin virksomhed – ud over at tjene penge? Hvorfor er et kompas der, gør at man kan lægge en strategi og justere forretningsmodellen i takt med udviklingen i marked, samfund og i teknologi. 

Nu tænker du sikkert – der er ingen levedygtig virksomhed der kan være i så dårlig form som det beskrevne. Det er helt korrekt – dette er karikeret. Men vi tvivler også på at man som virksomhedsejer ikke vil føle sig ramt på nogen af disse punkter. Og så er man heldig – man har potentiale til at gøre sine virksomhed mindre skrøbelig, mere robust og få #bedreindtjening.