Virksomhedsledere har travlt i disse dage. Det har de altid haft, men når der er god vækst i markedet og hjulene snurrer hurtigt rundt, vil det ofte være dagligdagens opgaver, der vinder opmærksomheden på bekostning af en højere grad af strategisk tænkning. Der er kunder, der skal betjenes, varer der skal produceres, serviceydelser der skal leveres, medarbejdere, der skal rekrutteres og organisatoriske udfordringer, der skal tackles, så strategi bliver når der er tid.

Ligesom det er vigtigt at turde foretage investeringer i fremtiden i dårlige tider, så er det også vigtigt at have et længere tidsperspektiv for virksomheden når det går godt. Succesfulde virksomheder formår med jævne mellemrum at løfte blikket fra hverdagens brandslukning, hoppe ud af hamsterhjulet og arbejde med strategi og indarbejde strategisk tænkning i hverdagen. Det er vigtigt at holde øje med bevægelser i markedet og forholde sig kritisk til om de kunder man er glad for i dag også vil være der om tre-fem år.

STRATEGI I HVERDAGEN

Der bliver ofte skelnet mellem drift og strategi, hvilket på mange måder er en fejl. Driften skal jo gerne i så høj grad som muligt være en lang eksekvering af strategien. Derfor er det vigtigt, at virksomhedsledere bliver trænet i at tænke strategisk hver dag. I tidligere tider var strategi noget man i bedste fald arbejdede med på seminarer hvert tredje år og som resultat kom der til at stå mapper i ens farver i reolen. I 2019 skal strategien være meget mere agil og der skal i mange tilfælde være flere parallelle strategier og strategier på flere niveauer. Det er dog stadig vigtigt, at det hele er bundet sammen af en strategisk retning, der er blevet til ved bevidste tilvalg og fravalg, så virksomhedens skæbne ikke er overladt til konkurrenternes initiativer.

MEDARBEJDERE

Uden medarbejdere er der ingen virksomhed. Uden de rette medarbejdere med relevante og opdaterede kompetencer er virksomhedens konkurrenceevne stærkt svækket. Der er hård kamp om arbejdskraften når vi som nu har fuld beskæftigelse og rigtigt mange fagområder er i decideret underskud af kvalificeret arbejdskraft. Der kan være brug for at gøre tingene anderledes for at være en attraktiv arbejdsplads – både for eksisterende og nye medarbejdere. Det er paradoksalt, at i opgangstider, hvor der er knaphed på arbejdskraft, bliver ledelsen presset hårdere, hvilket skader ledelseskvaliteten med forringet medarbejdertilfredshed til følge. Så i de tider, hvor virksomhederne skal gøre mest for at holde på de medarbejdere, der kender processer, systemer, kunder, virksomhedskultur og hinanden, der er ledelsen mest udfordret i forhold til at lykkes med at holde på dem. De nye medarbejdere har særdeles gode muligheder for at vælge mellem gode jobs og ofte vil det være de virksomheder, der har et stærkt brand som arbejdsplads, der vinder kampen om den gode medarbejder. Det tager tid at skabe sig et godt brand som arbejdsplads og det kræver mange forskellige indsatser internt og eksternt.

ØKONOMISTYRING

Det går godt og der er masser af vækst. Det er jo positivt giver optimisme og tro på en lys fremtid for virksomhederne. Men hvordan kan det være, at det ofte er i højkonjunkturer, at vi ser nogle spektakulære virksomhedslukninger? For nylig (juli 2018) gik en større håndværksvirksomhed konkurs. Det skete på et tidspunkt, hvor håndværksvirksomhederne vader i arbejde. Det er en ulykkelig historie og en katastrofe for virksomhedens medarbejdere, kunder, underleverandører og ejere.

Ofte handler det om risikostyring og økonomistyring. Når virksomheder vokser, så øges omsætningen, men det gør omkostningsbasen også. Selv i store virksomheder skal der kun en relativt kort og moderat likviditetsforskydning til for at korthuset vælter. Der skal betales løn selvom kunden ikke har betalt fakturaen, og det har de måske ikke, fordi der er et problem med kvaliteten i den leverede vare.

Risikostyring og evnen til at sige nej til en opgave er vigtigt i tider med fuld fart på konjunkturerne.