Højkonjunktur er lig mangel på arbejdskraft – der er masser at lave i flere brancher, hvilket afspejles i jobmarkedet. Med lille udbud og stor efterspørgsel, stiger prisen. Som alle andre elementer i en forretning bør man overveje om det er en god forretning at ansætte til den højere pris – eller om der måske findes en alternativ mulighed, der er en bedre forretning.

Alternativet til specialiseret arbejdskraft

Det er først og fremmest indenfor brancher med særlige kompetencer, der er mangel på arbejdskraft – f.eks. IT, håndværk, ingeniører. Indenfor andre områder er der er stadig arbejdskraft at få – særligt ufaglærte. Er der nogen af arbejdsopgaver der, eventuelt ved let oplæring, kan varetages af en mindre specialiseret og billigere ansat? Kunne en ufaglært f.eks. trække ledninger for en elinstallatør? Man kan også overveje om nogle opgaver som ens specialiserede ansatte varetager, kunne varetages af andre,  f.eks. rengøring og oprydning. Rengøring er billigere og på den rette måde kan et par timers rengøring let varetages af et eksternt firma.

Når man vurderer behovet for ekstra arbejdskraft, bør man også overveje om behovet er et fast løbende behov eller om det er i nogle enkelte særligt travle perioder. Er det sidste tilfældet kan vikarer eller underentreprenører været et godt alternativ. Dette gælder også i virksomheder, hvor man måske nok har behov for ansatte, men hvor det ikke nødvendigvis er 37 timer som behøves.

Et andet alternativ kan være elever eller lærlinge. På kort sigt tager det lidt tid, men på lidt længere sigt er en god arbejdskraft og netop kan blive den specialiserede arbejdskraft man mangler. I samme boldgade gælder fleksjobbere. Det kræver måske lidt ledelsesmæssigt på kort sigt, men på længere sigt kan det vise sig at være en gevinst.

Gør noget andet

Nu tænker du måske – der er ikke nogen alternativer til vores specialiserede arbejdskraft og vi gør allerede alt det i ovenstående afsnit.

Et alternativ til at ansætte kan være at indføre ny teknologi, der kan gøre dine eksisterende ansatte mere effektive og dermed muliggøre vækst uden flere ansatte. Mulighederne er mange fra avanceret robotteknologi over software til simple anordninger. Fælles for dem alle er at det kræver investeringer i form af kapital og tid. Men første skridt er at få undersøgt mulighederne i netop din branche.

En anden tilgang til at skabe effektivitet er at arbejde anderledes. Man bør helt enkelt overveje om man ved at ændre på hvordan opgaverne udføres, kan blive mere effektiv. Og i modsætning til hvad ofte fremgår af medierne, så er effektivitet ikke at der skal løbes hurtigere. Tværtimod vil bedre processer ofte medføre bedre arbejdsmiljø, færre fejl og højere kvalitet. For en håndværksvirksomhed øger det f.eks. effektiviteten, hvis der ikke skal bruges unødig tid på at hente materiale og værktøj – hvilket understreger behovet for god planlægning og orden – på pladsen, i bilerne og administrationen.

En god tilgang til at finde ud af om der er potentiale for effektivisering, er business proces re-engineering. Hvilke arbejdsprocesser har man? Analyser hvad er formålet med disse processer herunder om noget er unødvendigt. Overvej hvad der kan gøres anderledes, herunder om noget kan simplificeres så det kan varetages af mindre specialiseret arbejdskraft eller ny teknologi. Og implementer ændringerne i din organisation.

Uanset hvilken tilgang man vælger til at øge eller fasthold en virksomheds kapacitet, så er det sundt at få undersøgt hvad der er det bedste alternativ. Det er måden hvorpå en virksomhed forbliver konkurrencedygtig.