Vækst er et mantra, som optager stort set alle virksomhedsejere. Det er som om, at mange tænker, at den eneste vej til at drive en succesfuld virksomhed, er ved at opfylde et vækstmål på x% pr. år. Hvis to virksomhedsejere mødes og taler om deres virksomheder, vil snakken ofte falde på vækstrater. Det vil stort set altid handle om omsætningsvækst. Der opstår et vækstpres, men er det bæredygtigt?

Trangen til vækst opleves nogen gange så stærk, så det er på niveau med vores menneskelige drifter. https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-vaekst-en-menneskelig-drift

Profitmaksimering

Hvordan kan det være? På mikroniveau angiver den gode gamle ”Theory of the Firm” som en grundforudsætning for enhver virksomheds eksistensgrundlag, at den skal maksimere profitten. Med andre ord skal virksomhedens drift give kapitalejeren den største mulige forbrugsmulighed efter skat. Vækst i en virksomhed giver mulighed for øgede investeringer, bedre produkter og mulighed for bedre service til kunderne.

Vækstpres fra omverden

På makroniveau handler vækstpresset om, at vi som samfund hele tiden ønsker at tilbyde borgerne flere velfærdsydelser (-og borgerne forlanger det). Hvis vi som nation ikke har vækst og de lande vi sammenligner os med oplever vækst, så er vi blevet fattigere. Velfærd koster penge, så der er brug for flere og flere penge i statskassen.

Vækst i en verden, der skriger på bæredygtighed

Udfordringerne består efter vores mening i at forsøge at skabe vækst på den rigtige måde. For os vil det sige med de rette initiativer og aktiviteter og på en bæredygtig måde. Vi vil til enhver tid foretrække sund bundlinjevækst frem for blind toplinjevækst. En ensidig hunger efter øget omsætning indebærer en stor risiko for at blive en strategisk ufokuseret virksomhed.En virksomhed, der blot jagter den næste faktura-mulighed. Omsætning kan ikke bruges til noget, hvis det hele sættes til i fortravlet drift og uhensigtsmæssige beslutninger.

Vækstpres som stressfaktor for ejerlederen

Hvilken virksomhed vil du foretrække at være ejer af?

  • En virksomhed med 20.000.000 i omsætning og en overskudsgrad på 12%?
  • En virksomhed med 30.000.000 i omsætning og en overskudsgrad på 8%?
  • En virksomhed med 40.000.000 i omsætning og en overskudsgrad på 6%?

Med øget omsætning følger som regel behov for flere medarbejdere og mere produktionsmateriel, hvilket igen øger kompleksiteten og gør virksomheden mere ledelseskrævende.

Bundlinjen

I en verden med massivt pres på naturen og med mange verdensborgere med ringe levevilkår har vi alle sammen en forpligtelse til at gøre vores bedste for at sikre en bæredygtig måde at drive virksomhed og skabe vækst på. Derfor hedder vi ikke ”#Højere Omsætning”, men #bedreindtjening